Mariakapellets dør

 
 

For Tønsberg Domkirke gjorde vi diverse restaureringsarbeid våren 2000: Gamle benker ble restaurert og malt i tilpassede farger. Vi restaurerte også døren til Mariakapellet.

 

Mariakapellets dør og Domkirken